پیام نور فیرورق

پیام نور

برنامه کلاسهای رفع اشکال گروهی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه کلاسهای رفع اشکال گروهی رشته مدیریت جهانگردی   

رديف

عنوان دروس

استاد

کلاس

ساعت

روز

تاریخ برگزاري کلاسها

تعداد جلسات

1

زبان خارجه

 آ.احمدشاهی

۱۰۷

۳۰/۱۵- ۳۰/۱۳ 

چهار شنبه

۳ اسفند الی ۲۰ اردیبهشت 

۹ت 

2

فارسی عمومی

 خ. رحمانیان

 ۱۰۲

 

 چهارشنبه 

 16 فروردین الی 20 اردیبهشت از ساعت 30/15 -   ۳۰/۱۳

27 اردیبهشت الی 3 خرداد از ساعت 30/17-30/13 

 ۹ت

3

اقتصاد خرد

 خ. پوراکبر

۱۰۶ 

۱۲-۱۰ 

پنج شنبه 

۳۱ فروردین الی ۴ خرداد 

۶ت 

4

مبانی و اصول سازمان مدیریت

آ.فرجی 

۱۰۵ 

۳۰/۱۷- ۳۰/۱۵ 

سه شنبه 

۱۲ اردیبهشت الی ۲ خرداد (از جلسه ۳ به بعد به صورت هم زمان از ساعت ۳۰/۱۳ شروع می شود)

۶ت 

5

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 1

خانم کربلایی

103

16-18

پنجشبه

27 بهمن الی 4 خرداد *

15ت

6

اقتصاد کلان

خانم پور اکبر

103

10-12

پنجشنبه

27 بهمن الی 17 فروردین

۶ت

7

مدیریت رفتار سازمانی

خانم علیلو

105

12-14

پنجشنبه

25 اسفند الی 4 خرداد

۹ت

8

اصول حسابداری 1

آقای عباس زاده

103

15:30-17:30

چهارشنبه

26 بهمن الی 3 خرداد-*

۱۶ت

9

مبانی روش تحقیق

آقای فرجی

103

14-16

پنجشنبه

27 بهمن الی 7 اردیبهشت

۹ت

10

فرهنگ تمدن اسلام و ایران

ا. جیواد

۱۰۱

۳۰/۱۷-  ۳۰/۱۵

چهارشنبه

۲۳ فروردین الی ۳ خرداد

۶ ت

11

ریاضیات پایه و مقدمات آمار 2

 آ.محمدی خواه

۱۰۴ 

۳۰/۱۷- ۳۰/۱۳ 

 دوشنبه

۱اسفند الی ۲۱ فروردین ساعت (۳۰/۱۳ -۳۰/۱۷)و از ۲۸ فروردینتا ۱۱ اردیبهشت از ساعت(۳۰/۱۵ -۳۰/۱۷ ) 

۱۵ت 

12

اندیشه اسلامی ۲

آ. وهاب پور

۱۰۴

۳۰/۱۷ -۳۰/۱۵

چهارشنبه

۲۰ اردیبهشت الی ۳ خرداد و جلسه آخر از ساعت ۳۰/۱۷-۳۰/۱۳

۴ ت

13

مالیه عمومی (اقتصاد بخش عمومی)

 خ.سلیمانپور

۱۰۵ 

۳۰/۱۵-  ۳۰/۱۳ 

سه شنبه 

۲ اسفند الی ۲۲ فروردین 

۶ت 

14

اصول حسابداری 3

آقای عباس زاده

103

15:30- 17:30

سه شنبه

2 اسفند الی 2 خرداد

۱۲ت

15

حسابرسی

آقای عباس زاده

103

13:30-15:30

چهارشنبه

26 بهمن الی 30 فروردین

۸ت

16

حسابداری صنعتی1

به زودی اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

۱۲ت

17

پول ارز بانکداری

آقای حاجی زاده

105

15:30-17:30

چهارشنبه

26بهمن الی 16 فروردین

۶ت

18

آمار و احتمالات

آقای پاشازاده

105

۱۲-۱۰

پنجشنبه

27 بهمن الی ۲۱ اردیبهشت از ۱۰-۱۲ از ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد از ۸ -۱۲

۱۵ت

19

شناخت صنعت جهانگردی

 خ.محمدزاده

۱۰۶ 

۱۴-۱۲ 

پنج شنبه 

۷ اردیبهشت الی ۴ خرداد 

۵ ت 

20

گذراندن اوقات فراغت

خانم محمدزاده

۱۰۴

۱۰-۸

پنجشنبه

27 بهمن الی 17 فروردین

۶ت

 

21

تاریخ فرهنگ ایران 2

آقای گراوند

103

12-14

پنجشنبه

24 فروردین الی 28 اردیبهشت

۶ت

 

22

زبان انگلیسی 2

آقای خان احمدی

105

۱۸-۱۶

پنجشنبه

24 فروردین الی 4 خرداد

۸ت

 

23

نقشه خوانی و آشنایی با نقشه

خانم مهر آزاد

105

۱۷:30-15:30

دوشنبه

11 اسفند الی ۲۲ اسفند

۴ت

 

24

مدیریت بازار یابی و تبلیغات جهانگردی

خانم سلیمانپور

104

15:30 -17:30

سه شنبه

۲ اسفند الی ۲۳ اسفند

۴ت

 

25

برنامه ریزی توسعه جهانگردی

آ.قراعینی

104

12-14

پنجشنبه

27 بهمن الی 17 فروردین

6

 

26

زبان دوم 2

خانم موسوی

104

14-18

پنجشنبه

4و18 اسفند17و 31 فروردین

۸ت

 

27

امور مسافرت و صدور بلیط

 آ.غلامی

۱۰۳

۱۴-۱۲

 پنجشنبه

۴ اسفند الی ۱۷ اردیبهشت

۶ت

۸ع

 

28

هنر معماری ایران 2

 آ.گراوند

۱۰۷ 

۳۰/۱۷-   ۳۰/۱۳

سه شنبه 

۱۹ اردیبهشت الی ۲ خرداد 

۶ت 

 

29

شناخت صنایع دستی ایران

 ا.گراوند

۱۰۷ 

۱۸-۱۴ 

پنچشنبه 

۲۱اردیبهشت الی ۴ خرداد 

 ۶ت

 

30

زبان انگلیسی تخصصی 1

 

 

 

 

 

 

 

31

برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردی

 آ.غلامی

۱۰۴

۱۸-۱۶

پنجشنبه

۷ اردیبهشت الی ۴ خرداد

۶ ت

 

32

اندیشه اسلامی 1

 آ. وهاب پور

۱۰۱

۳۰/۱۵- ۳۰/۱۳

دوشنبه

۱۱ اردیبهشت الی ۱ خرداد

۴ت

 

33

تربیت بدنی 1

 

 

 

 

 

 

 

34

تربیت بدنی 2

 

 

 

 

 

 

 

35

 تفسیر موضوعی قران

 آ.سالم خویی

۱۰۲

 

سه شنبه

۲ اسفند الی ۲۳ اسفند ساعت ۳۰/۱۵-۳۰/۱۳.

۱۵و ۲۲ فروردین ساعت ۳۰/۱۷-۳۰/۱۵

۶ت

 

 *زمان ادامه جلسات بعداً  اعلام خواهد شد

+ نوشته شده در  دوشنبه یکم اسفند ۱۳۹۰ساعت 9:11  توسط مصطفی  |